Strona główna

Szkoła Podstawowa

im. Alojzego Nagla

w Nowym Dworze Wejherowskim    

 
 
 Istniejąca od 1963 roku szkoła, położona na obszarze Kaszub Północnych                        w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, jest nierozerwalną częścią lokalnej  
 społeczności.
 Przybliża kulturę regionu, ojczyzny, a przede wszystkim przygotowuje do życia XXI
 wieku. Łącznie w murach naszej placówki uczy się 223 uczniów z okolicznych
 miejscowości: Reszek, Zbychowa, Bieszkowic, Gniewowa, Łężyc, 
 Wyspowa.                                                    
 W szkole promuje się ekologię, regionalizm, zdrowie.
 
 
 
 
 
 
                              Składamy serdeczne podziękowania
 
firmie GAZ - SYSTEM S.A.
 
 za materialne wspieranie uczniów naszej szkoły.
Po raz kolejny FIRMA GAZ - SYSTEM S.A. obdarowała dzieci
rozpoczynające w roku szkolnym 2017/2018 naukę w klasie I. 
 
 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. przekazał 36 dzieciom rozpoczynającym naukę w naszej szkole wyprawki, w skład których wchodzą plecak, piórnik oraz worek na buty.

W ramach swej działalności GAZ-SYSTEM S.A. aktywnie angażuje się w dialog z otoczeniem oraz wspiera inicjatywy między innymi z zakresu edukacji. Spółka ma świadomość tego, że prowadzone przez nią działania inwestycyjne mają wpływ na otoczenie, w którym funkcjonuje, dlatego dba o środowisko, jak i wspiera harmonijny rozwój interesariuszy    – społeczności lokalnych, samorządów i partnerów biznesowych.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. W latach 2009–2014 GAZ-SYSTEM S.A. realizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1200 km nowych gazociągów przesyłowych. Kolejnym etapem rozwoju polskiego systemu przesyłowego będzie budowa nowych gazociągów           w ramach wspieranego przez Unię Europejską gazowego Korytarza Północ-Południe, który pozwoli na pełną integrację infrastruktury przesyłowej w tej części Europy. W tym celu GAZ-SYSTEM S.A. planuje w latach 2015-2023 wybudować w sumie około 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Inwestycje zrealizowane przez GAZ-SYSTEM S.A. oraz usługa wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na istotne poprawienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, poprzez zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni .

Więcej informacji o Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., na stronie internetowej Sponsora: www.gaz-system.pl        

 
 
 
PROJEKT GMINY WEJHEROWO
 
 
 
Gmina Wejherowo realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Nowe horyzonty – zachęcenie dzieci z terenu wiejskiej Gminy Wejherowo
do rozpoczęcia studiów technicznych”
Celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej.
Rekrutacja odbywa się od 04.09.2017 r. do 15.09.2017 r.