Drukuj
         
                                      KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
L.p. Tematyka Termin
 1.  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18  04.09.2017r.
 2.  Zebranie informacyjne z rodzicami uczniów klas 0-VII  19.09.2017r.
 3.
 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
 30, 31.10.2017r.
 4.  Zebranie informacyjno - konsultacyjne z rodzicami uczniów klas 0-VII  08.11.2017r.
 5.  Zimowa przerwa świąteczna  23.12.2017r. - 01.01.2018r.
 6.
 Zebranie z rodzicami dotyczące osiągnięć uczniów
 za I semestr
 25.01.2018r.
 7.  Ferie zimowe  29.01. - 9.02.2018r.
 8.  Wiosenna przerwa świąteczna  29.03. - 03.04.2018r.
 9.  Zebranie informacyjno - konsultacyjne z rodzicami uczniów klas 0-VII  12.04.2018r.
10.
 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 30.04 i  02,04.05.2018r.
11.  Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  01.06.2018r.
12.
 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 klas 0-III i IV-VII
 22.06.2018r.
 
PLAN UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH KLAS 0-III W ROKU SZKOLNYM 2017/18
 
L.p. Tematyka/Uroczystość Termin Odpowiedzialni
 1.  Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia  09.2017r.  wychowawcy klas II-III
2.  Dzień Chłopaka  28.09.2017r.  Samorząd Uczniowski
 2.  Dzień Edukacji Narodowej  16.10.2017r.  wychowawcy klas 0-III
 3.  Dzień Pierwszoklasisty  20.10.2017r.  wychowawcy klas IA i IB
4.  Pokaz pierwszej pomocy  10.2017r.  wychowawcy klas 0-III
5.  Spotkanie z policjantem  09.11.2017r.  pedagog szkolny
6.  Dzień Ziemniaka  22.11.2017r.
 wychowawcy klas  0-III
7.  Andrzejki  11.2017r.  wychowawcy klas 0-III
 8.  Konkursy Bożonarodzeniowe  12.2017r.
 wychowawcy klas 0-III
 9.  Wigilie klasowe  22.12.2017r.
 wychowawcy klas  0-III
10.  Dzień Babci i Dziadka  22.01.2018r.
 wychowawcy klas 0-III
11.  Zabawa karnawałowa  25.01.2018r.
 wychowawcy klas 0-III
12.  Zima, bezpieczne zabawy na śniegu  01.2018r.
 wychowawczyni klasy III
13.  Eliminacje do Gminnego Konkursu Recytatorskiego  02.2018r.  wychowawcy klas IA, IB,IIA, IIB
14.  Gminny Konkurs Ortograficzny  03.2018r.  wychowawczyni klasy III
15.  Dzień Dziewczynki  03.2018r.  wychowawcy klas 0-III
16.  Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur"  03.2018r.  wychowawcy klas IIA, IIB, III
17.  Dzień Wiosny  03.2018r.  wychowawcy klas 0-III
18.  Gminny Konkurs Matematyczny  04.2018r.
 wychowawczyni klasy III
19.
 Gminny Konkurs wiedzy z języka angielskiego dla klas III
 04.2018r.
 nauczyciel j. ang. klasa III
20.
 Gminny Konkurs Recytatorski "Rodnô mòwa"
 04.2018r.
 nauczyciel języka kaszubs. i kl. 0B
21.  Dzień Ziemi  04.2018r.
 wychowawcy klas  0-III
22.  Dzień Matki  28.05.2018r.  wychowawcy klas 0-III
23.  Turniej Sportowy "Zdrowy Maluch"  05.2018r.  wychowawcy klas I-III
24.  Dzień Dziecka  4.06.2018r.  wychowawcy klas 0-III
25.  Wakacje  06.2018r.
 wychowawczynie klas IIA i IIB
26.
 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 
 klas 0-III
 22.06.2018r.  wychowawcy klas 0-III
 
PLAN  UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH KLAS IV-VII W ROKU SZKOLNYM 2017/18
 
L.p. Tematyka/Uroczystość Termin Odpowiedzialni
 1.
 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego; 
 rocznica wybuchu II wojny światowej, rajd na groby       
 żołnierzy na Białej - poczet sztandarowy
 04.09.2017r.
 Dyrektor szkoły
 wychowawcy klas
 2.  Dzień Chłopaka  28.09.2017r.
 Samorząd Uczniowski 
 wychowawcy klas
 3.  Dzień Edukacji Narodowej  16.10.2017r.
 Samorząd Uczniowski
 W.Brzozowski,                    
 A. Zdziebłowska
 4.  Miesiąc bibliotek szkolnych  10.2017r.  Justyna Muńska
 5.  Odzyskanie niepodległości przez Polskę  10.11.2017r.  Olga Podolska-Schmandt
 6.  Andrzejki  11.2017r.
 Samorząd Uczniowski, 
 wychowawczyni klasy
 VI
7.  Dzień Wolontariatu  5. 12.2017r.  Monika Angel
 8.  Jasełka, spotkanie wigilijne w klasie  22.12.2017r.
 wychowawcy klas
 Anna Dopke
 9.  Karnawał - korowód karnawałowy ....  26.01.2018r.  Samorząd   Uczniowski
10.  Szkolny Konkurs Biblijny  01.2018r.  Anna Dopke
 11.  Szkolny Konkurs Ortograficznyczny klas V-VI  01.2018r.  Anna Zdziebłowska
12.  Mistrz Słówek (język angielski)  03.2018r.  Katzrzyna Bury-Stolzenburg
13.  Dzień Dziewcząt  03.2018r.
 Samorząd Uczniowski   
 wychowawcy klas
14.  Kangur matematyczny  03.2018r.
 Justyna Muńska
 Aneta Wenta
15.  Powitanie wiosny-warsztaty  03.2018r.
 wychowawcy klas
 pedagog szkolny
16.  Szkolny Konkurs "Rodnô mòwa"  03.2018r.  Radosław Kamiński
17.  Dzień Ziemi  04.2018r.
 Samorząd Uczniowski
 M. Brzozowski
18.
 Dzień Dziecka - warsztaty, wycieczki Dzień 
 Sportu - zajęcia i  zabawy sportowo - rekreacyjne
 04.06.2018r.
 Henryk Miotk
 Remigiusz  Królek
19.  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018  22.06.2018r.  wychowawcy klas
 
 
  1.