TRENINGII W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
 
 
WTOREK 
 
GRUPA I - GODZ. 16:00 - 17:15
GRUPA II - GODZ. 17:15 - 18:30
 
 
ŚRODA       (TRENING DODATKOWY)  
   
 GRUPA I - GODZ. 16:00 - 17:15
  GRUPA II - GODZ. 17:15 - 18:30
 
PIĄTEK
 
GRUPA I  - GODZ. 16:00 - 17:15
GRUPA II - GODZ. 17:15 - 18:30
 
 
 
 
 
 Z zebranych pieniędzy zakupiono 19 piłek treningowych Adidas: 10 o wadze 290g.,
9 o wadze 350g. Piłki dostarczono na zajęcia treningowe dnia 16.12.2017r.
Faktura do wglądu w sali nr 16.
 
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DZIECKA DO WAPN "BŁĘKITNI" WEJHEROWO
ODDZIAŁ NOWY DWÓR WEJHEROWSKI
 
 
 
LISTA UCZNIÓW ZGŁOSZONYCH DO ZAJĘĆ Z PIŁKI NOŻNEJ
W WAPN "BŁĘKITNI" ODDZIAŁ NOWY DWÓR WEJHEROWSKI 2017/2018
 
 
 
 
Zapraszamy jeszcze wszystkich niezdecydowanych do rozwijania pasji sportowych.
 
 
 
 
"BŁĘKITNI" ODDZIAŁ NOWY DWÓR WEJHEROWSKI
 
 
Informacja dotycząca odpłatności Błękitni NDW
 
 Miesięczna opłata wynosi 35zł. brutto (75 min. zajęć tygodniowo). Prezes Akademii Błękitni prponuje, by wpłat 
 dokonywać jednorazowo do 13 dnia każdego miesiąca. Wpłata ta ma być zbiorowa, czyli wszystkich uczestników 
 zajęć. Odliczoną kwotę proszę przynosić do sali nr 16 do Grażyny Sikorra. Pierwszą wpłatę za dwa miesiące      
 – listopad, grudzień zbieram do 8.12.2017r. (piątek). Jako, że w listopadzie mamy tylko 2 zajęcia, kwota zapłaty 
 wynosi połowę stawki – 17,50zł. Do treningów są potrzebne piłki. Po konsultacji z częścią Rodziców ustalono,     
 że drugą połowę należności za listopad, przeznaczymy na zakup piłek. Piłki zostaną nabyte w hurtowni sportowej
 Marba Sport w Miszewku. Dowodem zakupu będzie faktura vat umieszczona w zakładce Błękitni NDW.
                                                                    Grażyna Sikorra
 
 
 
 Oddział Błękitni NDW na oficjalnej stronie Akademii ... tutaj