Link do strony z DZIENNIKIEM ELEKTRONICZNYM 
 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

Dzięki dziennikowi elektronicznemu uczniowie i rodzice mogą na bieżąco monitorować postępy w nauce oraz kontaktować się z nauczycielami. Poniżej przedstawiono procedurę pierwszego logowania do dziennika elektronicznego dla rodziców.

 

ELEKTRONICZNY DZIENNIK LEKCYJNY procedura generowania hasła

1.      Wejdź na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminawejherowo lub kliknij odnośnik dziennik elektroniczny- wejście w menu głównym na stronie naszej szkoły.

 

2.      Jako login wprowadź swój pełen adres e-mail, podany wcześniej wychowawcy klasy.

 

3.      Wybierz znajdujący się poniżej miejsca do logowania link "Przywracanie dostępu".

 

4.      W kolejnym oknie podaj swój e-mail i naciśnij przycisk "Wyślij wiadomość". Na podany adres e-mail system wyśle wiadomość zawierającą dalsze instrukcje. Jeśli obrazek jest nieczytelny, można wygenerować kolejny naciskając ikonę "Zmień próbkę".

 

5.      Po potwierdzeniu komunikatu ukaże się czerwony napis, że jednorazowy link służący do wygenerowania/zmiany hasła został wysłany na twoje konto pocztowe.

 

6.      Zaloguj się na swoje konto pocztowe, w wiadomości otrzymanej od UONET kliknij ostatni najdłuższy link.

 

7.      Zostaniesz przeniesiony na stronę, gdzie będziesz mógł podać nowe bezpieczne hasło (co najmniej 8 znaków, w tym duże litery, liczby i znaki specjalne np.@) - hasło należy wpisać dwa razy i potwierdzić.

 

8.      Przejdź ponownie na stronę logowania: https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminawejherowo wpisz jako login swój e-mail i hasło ustawione w punkcie 7, a następnie wciśnij przycisk Zaloguj się.

 

W przyszłości,  jeśli zapomnisz lub będziesz chciał zmienić hasło powtórz procedurę.