LOGOPEDA
mgr Jadwiga  Iglińska
godziny pracy:
poniedziałek, wtorek
7.30 – 13.30
 
 
 Drodzy Rodzice!
 
 
      Chcąc pomóc swojemu dziecku osiągać sukcesy w szkole – wspierajcie je i systematycznie     ćwiczcie z nim! Tylko wspólna praca pozwoli szybciej opanować trudności językowe.
 Zlikwidowanie wady wymowy nie następuje podczas kilku spotkań z logopedą. Najczęściej terapia trwa kilka lub   kilkanaście miesięcy, a może trwać nawet kilka lat - jeżeli u dziecka występuje więcej problemów. Na   skuteczność terapii logopedycznej ma wpływ systematyczny udział dziecka w zajęciach   oraz  kontynuacja pracy w domu, to znaczy,   że rodzic z dzieckiem  wielokrotnie powtarza to, co polecił   logopeda - jako utrwalanie umiejętności zdobytych podczas zajęć. Najczęściej jest to gimnastyka buzi i języka,   wierszyk, rymowanka, piosenka, bądź wyrazy do powtarzania, obrazek do pokolorowania wklejony    do zeszytu.   Dla starszych, czytających już dzieci– krzyżówka, uzupełnianie zdań ćwiczoną głoską - literą, poprawne ich   czytanie, krótkie opowiadanie itp.
 Tylko współpraca szkoły i rodziców da oczekiwane wyniki, a dziecko sprosta wymaganiom na miarę swoich   możliwości.
  Myślę, że każdemu rodzicowi zależy na tym, aby jego dziecko poprawnie mówiło i osiągało sukcesy w szkole!
 
 
                                                                                                                logopeda
                                                                                                           Jadwiga Iglińska