RADA RODZICÓW

 

Rada Rodziców działa w oparciu o swój regulamin na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły. Uczestniczy w realizacji ważnych zadań szkoły, gromadzi fundusze, wspiera przedsięwzięcia organizacyjne.

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

  

ZARZĄD:

L.p.

Imię i nazwisko

Funkcja

 1.

 Alina Krupa

 przewodnicząca

 2.

 Ramona Królek

 zastępca

 3.

 Małgorzata Ławniczak

 skarbnik

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RADĄ RODZICÓW:

Na zebrania zapraszamy na godz. 17:00

Lp.

Data

1.

16.10.2019 r.

2.

13.11.2019 r.

3.

04.12.2019 r.

4.

19.02.2020 r.

5.

18.03.2020 r.

6.

22.04.2020 r.

7.

20.05.2020 r.

8.

24.06.2020 r.