RADA RODZICÓW 
 
Rada Rodziców działa w oparciu o swój regulamin na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły. Uczestniczy
w realizacji ważnych zadań szkoły, gromadzi fundusze, wspiera przedsięwzięcia organizacyjne.
 
ROK SZKOLNY 2018/19
 
ZARZĄD
 
L.p. Imię i nazwisko Funkcja
 1.  Alina Krupa  przewodnicząca
 2.  Magdalena Szreder  zastępca
 5.  Małgorzata Ławniczak
 skarbnik
 
HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RADĄ RODZICÓW
Na zebrania zapraszamy na godz. 17:00
Lp. Data
1. 27.09.2018r.
2. 18.10.2018r.
3. 15.11.2018r.
4. 24.01.2019r.
5. 14.03.2019r.
6. 11.04.2019r.
7. 19.05.2019r.
8. 13.06.2019r.