Aktualizacja z dn. 13.03.2020

Sprawy związane z REKRUTACJĄ do Oddziałów Przedszkolnych i klas I prosimy załatwiać drogą telefoniczną lub elektroniczną.

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

Poniżej umieszczono dokumentacje gotową do pobrania.


Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych rok szk. 2020/2021

- Zarządzenia Wójta Gminy Wejherowo: PISMO NR 1  PISMO NR 2

- Regulamin rekrutacji: POBIERZ

- Klauzula Informacyjna (dołączyć obowiązkowo): POBIERZ

- Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego: POBIERZ

- Wniosek o kontynuację nauki w oddziale przedszkolnym: POBIERZ

- Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych o samotnym wychowywaniu dziecka: POBIERZ

- Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych o wielodzietności: POBIERZ

- Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o tym, że kandydat jest zstępnym: POBIERZ         

- Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zamieszkaniu: POBIERZ

- Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o kontynuacji nauki przez rodzeństwo: POBIERZ

- Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej:POBIERZ

- Potwierdzenie woli zapisu: POBIERZ

 


 Rekrutacja do klas pierwszych rok szk. 2020/2021

- Zarządzenia Wójta Gminy Wejherowo: PISMO NR 1 PISMO NR 2

- Regulamin rekrutacji: POBIERZ

- Klauzula Informacyjna (dołączyć obowiązkowo): POBIERZ

- Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej z obwodu: POBIERZ

- Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej spoza obwodu: POBIERZ

- Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły: POBIERZ

- Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu, prowadzącego działalność gospodarczą: POBIERZ

- Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o tym, że kandydat jest zstępnym pracownika szkoły: POBIERZ

- Potwierdzenie woli zapisu: POBIERZ