Szkoła Podstawowa

im. Alojzego Nagla

w Nowym Dworze Wejherowskim  

 
  
HISTORIA SZKOŁY
 
    Pierwsze wzmianki na temat miejscowości Nowy Dwór Wejherowski pochodzą z  XV wieku. Społeczność zamieszkująca wymienioną wyżej miejscowość, budynku szkoły doczekała się dopiero w latach siedemdziesiątych XX  wieku.  Do  tego  czasu,  dzieci  uczęszczały  na  zajęcia  szkolne  do placówek oświatowych w okolicznych miejscowościach:
 
wiek XIX - szkoła katolicka dla omawianej miejscowości znajdowała się w odległym o trzy kilometry Sopieszynie,
 
- początek lat 20-tych XX wieku - dziewięcioro dzieci uczęszczało do szkoły powszechnej w Bieszkowicach,
 
- od 1941r. przez pewien okres okupacji niemieckiej edukacją miejscowych dzieci zajmowała się nauczycielka
                pochodzenia niemieckiego,
 
okres powojenny - dzieci uczęszczały na zajęcia szkolne do Bieszkowic,
 
1962r. - zajęcia odbywały się w zaadoptowanym budynku administracyjnym, gdzie stopniowo przyłączano
              wszystkie rejony szkolne z przyległych miejscowości: Reszek, Zbychowa, Bieszkowic,
 
1967r. - oddano do użytku nowy budynek szkolny,
 
1994r. - placówkę rozbudowano o jedną izbę lekcyjną i przylegający do niej hol,
 
1998r. - uruchomiono stołówkę,
 
- 2000r. - oddano do użytku nowoczesne zaplecze sanitarno-szatniowe,
 
2003r. - nastąpiło otwarcie nowej sali gimnastycznej,
 
2003r. - szkole nadano imię kaszubskiego pisarza Alojzego Nagla,
 
2013r. - rozpoczęto i ukończono rozbudowę szkoły.
 
Pierwszym dyrektorem szkoły był Edmund Potrykus, po jego odejściu na emeryturę 1992r. Henryk Miotk.
 
   W początkowym okresie, w latach 1962-67, mimo skromnego zaplecza w zaadoptowanym budynku, pocieszający był fakt posiadania szkoły na miejscu. Kolejne lata przyniosły znaczną poprawę zaplecza lokalowego   i materialnego jej działalności. Wnuki pierwszych absolwentów tej szkoły, odbywają swą edukację w bardziej komfortowych warunkach.
  
Bibliografia:
1. B. Bork, Nowy Dwór Wejherowski, Gniewowo i Sopieszyno, Wejherowo 1994r.
2. Archiwum Szkolne Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim, Księgi protokołów Rady
    Pedagogicznej  za lata 1962-1993.
3. Archiwum Szkolne Samorządowej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim, Księgi protokołów
    Rady Pedagogicznej za lata 1994-2011.
 
 
PATRON  SZKOŁY
 
26 maja 2003r. szkole nadano imię kaszubskiego pisarza Alojzego Nagla.
 
Alojzy Nagel był skrytym i skromnym, lecz niewątpliwie wybitnym pisarzem kaszubskim. Jego twórczość skierowana do dorosłych, jak i do dzieci, nacechowana smutkiem i prostotą,  przepojona jest umiłowaniem  ziemi i języka kaszubskiego.
 
Alojzy Nagel urodził się 26 maja 1930r. w Kielnie, zmarł 19 lipca 1998r. w Chwarznie.
 
Witosława Wiesława Frankowska skomponowała hymn szkoły do tekstu "Malińczi plachc" autorstwa A. Nagla, którego słowa wyrażają miłość do miejsca urodzenia, do rodziców i ojczyzny.
 
Źródło:
 
1. Miesięcznik, "Lesôk", "Alojzy Nagel", Teresa Sendacka, czerwiec 2006r.
 
Istniejąca od 1963 roku szkoła, położona na obszarze Kaszub Północnych w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, jest nierozerwalną częścią lokalnej społeczności.

Przybliża kulturę regionu, ojczyzny, a przede wszystkim przygotowuje do życia XXI wieku. Łącznie w murach naszej placówki uczy się 233 uczniów z okolicznych miejscowości: Reszek, Zbychowa, Bieszkowic, Gniewowa, Łężyc, Wyspowa.

W szkole promuje się ekologię, regionalizm, zdrowie.

  
 
 
 
 
         
                ....  więcej