ZAPISY DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2019/20

 

W roku szkolnym 2019/20 istnieje możliwość zapisu dzieci do świetlicy szkolnej wg kryteriów:

 

1. Dzieci rodziców pracujących zawodowo. Dotyczy uczniów przed lub po zajęciach.

2. Uczniowie nie korzystający z zajęć religii.

3. Uczniowie oczekujący na dodatkowe zajęcia odbywające się na terenie szkoły.

4. Sytuacje wyjątkowe będą rozpatrywane indywidualnie przez Dyrektora na podstawie wniosku z uzasadnieniem.

 

Uwagi:

- deklaracje zapisu dzieci do świetlicy szkolnej dostępne są w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły,

- dokumentację należy składać w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio u wychowawcy świetlicy,

- kierownikiem świetlicy jest Pani Anna Dopke. 

 

Świetlica czynna od 7:00 do 17:00 (poniedziałek - piątek)

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA TUTAJ : KARTA