SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2019/2020

 

Opiekunowie: Pani Kamila Kwiatkowska oraz Pan Mariusz Królikowski

Skład: Przewodniczący: Mikołaj Morzycki Zastępca: Adam Formella 

 

PRIORYTETY:

1. Zachowanie zgodne z przyjętymi zasadami i normami społecznymi.

2. Bezpieczeństwo w szkole i poza nią. Rozbudowa szkoły.

3. Kształtowanie postawy tolerancji, empatii, szacunku, odpowiedzialności, asertywności, wrażliwości, zaufania.

4. Troska o własny rozwój z uwzględnieniem swoich potrzeb i możliwości.

5. Pomoc koleżeńska w nauce (wspieranie).

6. Komunikacja wprost - pokojowe rozwiązywanie konfliktów i problemów.

7. Aktywne i bezpieczne spędzanie wolnego czasu.

8. Poznajemy walory przyrodnicze i kulturowe regionu.

9. Przeciwstawianie się agresji  oraz przemocy w szkole i poza nią.

10. Eliminowanie wulgaryzmów. Troska o język ojczysty w codziennym życiu.

11. Dbamy o swoją Małą Ojczyznę.

12. Unikanie zagrożeń cywilizacyjnych: uzależnienia, cyberprzemoc itp.