Świetlica szkolna

 
ZAPISY DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/19
 
 
 W roku szkolnym 2018/19 istnieje możliwość zapisu dzieci do świetlicy szkolnej
 wg kryteriów:
 
 1. Dzieci rodziców pracujących zawodowo. Dotyczy uczniów przed lub po zajęciach. 
 3. Uczniowie nie korzystający z zajęć religii. 
 4. Uczniowie oczekujący na dodatkowe zajęcia odbywające się na terenie szkoły. 
 3. Sytuacje wyjątkowe będą rozpatrywane indywidualnie przez Dyrektora na podstawie       wniosku z uzasadnieniem.
 
 Uwagi:
 - deklaracje zapisu dzieci do świetlicy szkolnej dostępne są w sekretariacie oraz na stronie      
   internetowej szkoły,
 - dokumentację należy składać w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio u wychowawcy świetlicy.
 
 Świetlica czynna od 7:00 do 17:00 (poniedziałek - piątek) 
 
KARTA ZGŁOSZENIOWA.docx
 
LISTA ZAJĘĆ NA ŚWIETLICY.odt
 
PLAN ŚWIETLICY.docx