Konkursy 2018/2019
 
Lp. Nazwa konkursu Termin realizacji
1. 
 KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT KARTKI HISTORYCZNEJ 
„NASZA NIEPODLEGŁA” 
więcej informacji tutaj:
Prace składamy
u opiekunów
Samorządu Uczniowskiego 
do
5 listopada 2018r. 
2.
 
SZKOLNY KONKURS LITERACKI
"NASZA NIEPODLEGŁA
więcej informacji tutaj:
 
 
Prace składamy u nauczycieli prowadzących język polski
do
30 października 2018r.
3.
 
WOJEWÓDZKI KONKURS MITOLOGICZNY
więcej informacji tutaj:
 
 
4.
 
KONKURS RECYTATORSKI "STROFY O OJCZYŹNIE"
więcej informacji tutaj:
 
 
5.
 
Szkolny Konkurs Plastyczny
"Węzeł Gazowy w Reszkach"
więcej informacji tutaj:
 
Prace składamy u wychowawców klas 
do
20 maja 2019r.