PROGRAM OGÓLNOPOLSKI "Bezpieczne Życie"
 
 Program został opracowany na podstawie materiałów przygotowanych przez Szwedzką Ligę Obrony Kraju.       
 Przeznaczony dla uczniów klas I-III. Ma na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przebywających        
 w różnych miejscach o różnych porach roku. Obejmuje kilka bloków tematycznych. Dwa z nich "Odnaleźć
 Zgubka" oraz "Bezpieczny dom", w ramach praw autorskich będąc w dyspozycji Biura ds. Ochrony Ludności
 i Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, zostały dostosowane do naszych realiów. 
 "Odnaleźć Zgubka" ma na celu wyposażenie dzieci w praktyczne umiejętności na wypadek zgubienia się w lesie. 
 Program "Bezpieczny dom" uczy, jak zapobiegać nieszczęśliwym wypadkom w domu oraz jak można zwiększyć
 swoje bezpieczeństwo. Skupia się na zjawiskach, które według statystyk są najczęstszymi przyczynami
 nieszczęśliwych wypadków w domu.