Pedagog i psycholog szkolny
 
Funkcję psychologa  pełni pani Kamila Kowalska.
 
Więcej informacji:
 
 
 
 
 

 Funkcję pedagoga pełni p. Monika Angel.
 
 Godziny przyjęć rodziców  (pok. nr 17)
Dzień Godzina
Poniedziałek 10:00-11:25
Wtorek 10:00-11:25
Środa 11:00-12:20
Czwartek 9:00-13:00
Piątek 7:30-9:30 i 10:20-12:30
 
 
Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!​
 
 Mój cel jest jasny – niesienie pomocy, wsparcia oraz zrozumienia każdemu, kto boryka się z różnymi problemami,
 trudnościami, bądź szuka motywacji i dąży do samorealizacji.
 Jako pedagog szkolny zawsze staram się być partnerem, głosem doradczym oraz motorem napędowym              do działania dla uczniów, którzy zdecydują się zwrócić do mnie z prośbą o pomoc. Nie rozwiązuję problemów,     
 nie udzielam gotowych odpowiedzi, nie narzucam określonych koncepcji. Staram się przede wszystkim wspierać    
 w samodzielnym dążeniu do rozwiązywania konfliktów, czy też różnego rodzaju trudności, z jakimi borykają się
 młodzi ludzie. Każdy, bowiem jest indywidualną jednostką, na którą nie ma ustalonej odgórnie instrukcji.
 Jestem otwarta na współpracę z rodzicami i nauczycielami, bo wiem, że sukces ich dzieci i podopiecznych         
 jest efektem wspólnych działań i wzajemnego zrozumienia. Cel mamy przecież ten sam – stymulowanie                 
 i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży.
                                                                                                             Zapraszam do współpracy!
 
      Możesz zwrócić się do mnie, gdy:
 Potrzebujesz pomocy.
 Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 Masz jakiś problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 Masz trudności rodzinne, znajdujesz się w ciężkiej sytuacji materialnej.
 Chciałbyś pomóc innym i nie wiesz, w jaki sposób.
 Chcesz podzielić się swoimi radościami i sukcesami.
 Masz ciekawe pomysły, o których chcesz opowiedzieć.
 Po prostu chcesz porozmawiać.
 
                                                                                                                              Wasz pedagog
                                                                                                                              Monika Angel
 
 
 
DLA RODZICÓW: JAK I GDZIE SZUKAĆ POMOCY?
PRZEMOC
 PRZEMOC
 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
 tel. 22 668-70-00 (Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii")

  Centrum Praw Kobiet
 80- 866 Gdańsk, ul. Kosynierów 11
 tel. 058 341 79 15
 tel. Zaufania: 600 070 717
  NARKOTYKI
  Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny „Mrowisko”
 81- 850 Sopot, Al. Niepodległości 817,
 tel. 058 550 26 69
 
 Punkt Konsultacji Pierwszy Kontakt
 Rumia, ul. Pomorska 3
 tel. 058 671 09 56
 telefon zaufania: 0 606 429 952, czynny non – stop.
 ALKOHOL
 Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 Wejherowo, ul. Kościuszki 2
 Tel. 058 736 32 84
 Poniedziałek- piątek : 8.00 – 20.00   
 INTERWENCJA KRYZYSOWA
 Telefon Interwencji Kryzysowej
 Gdynia, tel. 058 622 22 22
 
 Centrum Interwencji Kryzysowej
 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279 A, tel.058 672 40 63
 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279A
 tel. 058 672 40 63,  058 672 27 02
 Czynne:
 poniedziałek: 8.00 – 16.00
 wtorek – piątek: 7.30 – 15.30
 OPIEKA SPOŁECZNA
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 Wejherowo, u. Transportowa 1
 tel. 058 677 64 30
 Czynny:
 poniedziałek: 9.00 – 17.00
 wtorek – piątek: 7.30 – 15.30
 
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 Wejherowo, ul. Kusocińskiego 17
 tel. 058 672 41 70
 Czynny:
 poniedziałek:            7.30 – 17.00
 wtorek – czwartek:   7.30 – 15.30
 piątek:                      7.30 – 14.00
  TELEFONY ZUFANIA
  Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
 tel. 116 111
 
 Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa uczniów
 tel. 800- 100- 100
 poniedziałek- piątek: 12.00- 18.00
 
 Gdański Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel“
 Gdańsk, tel.  058 301 00 00
 codziennie: 16.00- 6.00
 Internetowy Telefon Zaufania "Anonimowy Przyjaciel":  e-mail:  telefon.zaufania@onet.eu
 całą dobę
 
 Telefon Policyjnego Pogotowia Dziecięcego
 Gdańsk, tel. 058 344 73 67
 PORADNIE
 Powiatowy Zespół Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie
 Wejherowo, ul. Ofiar Piaśnicy 22
 tel. 058 672 10 08
 
 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
 Rumia, ul. Pomorska 3
 tel. 058 671 09 56
 
 Centrum Psychologiczno- Pedagogiczne „Trampolina”
 Wejherowo, ul. Sobieskiego 221/ 3
 tel. 732 002 004
 PLACÓWKI DIAGNOZUJĄCE DZIECI Z AUTYZMEM
 NZOZ Poradnia Dla Osób z Autyzmem
 80 – 268 Gdańsk, ul. Chopina 42
 tel. 058 520 38 30
 poniedziałek- piątek: 8.00- 18.00
 POMOC DLA DZIECI Z ADHD
 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „Pomost”
 81- 591 Gdynia, ul. Orłowska 70
 tel. 509 073 743, 506 073 183, 606 721 040
 PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego
 81-384 Gdynia, ul. Traugutta 9
 tel. 058-6216143