Doradztwo zawodowe
 
               
 Szanowni Państwo,
 
 
zachęcamy do zapoznania się z listem Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz z ulotką informacyjną dotyczącą rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych:
 
 
 
 
 
 
 

Moje życiowe decyzje
Moja droga do kariery
 
     Kiedy należy zacząć myśleć o tym, jaki zawód wybrać i gdzie pracować? Co robić w przyszłości? By dokonać najlepszego wyboru przyszłej szkoły średniej warto wybrać dla siebie najlepszą drogę zawodową. W szkole podstawowej podejmowane są pierwsze decyzje związane z wyborem szkoły, uczniowie wówczas diagnozują swoje mocne oraz słabe strony, precyzują zainteresowania oraz wstępnie określają ścieżkę edukacyjno-zawodową. Praca powinna być zgodna z zainteresowaniami, predyspozycjami, temperamentem i osobowością dziecka, a także z możliwościami zarówno dzieci jak i ich rodziców. Biorąc pod uwagę rynek pracy, wielość i różnorodność zawodów oferowanych dzisiaj powoduje, że należy jak najwcześniej rozmawiać o przyszłej pracy zawodowej i drogi wiodącej do zdobycia wymarzonej pracy.
 
 
 
 Doradca zawodowy:
                      Monika Angel