Dziennik elektroniczny
 
 
 
 
 
 
DZIENNIK ELEKTRONICZNY - informacje dla Rodziców
 
 
 Dzięki dziennikowi elektronicznemu uczniowie i rodzice mogą na bieżąco monitorować postępy        
 w nauce oraz kontaktować się z nauczycielami. Poniżej przedstawiono procedurę pierwszego
 logowania do dziennika elektronicznego dla rodziców.
 
 
 ELEKTRONICZNY DZIENNIK LEKCYJNY - procedura generowania hasła
 
 1. Wejdź na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminawejherowo lub kliknij odnośnik 
     dziennik elektroniczny - wejście w menu głównym na stronie naszej szkoły.
 2. Jako login wprowadź swój pełen adres e-mail, podany wcześniej wychowawcy klasy.
 3. Wybierz znajdujący się poniżej miejsca do logowania link "Przywracanie dostępu".
 4. W kolejnym oknie podaj swój e-mail i naciśnij przycisk "Wyślij wiadomość". Na podany adres e-mail system 
     wyśle wiadomość zawierającą dalsze instrukcje. Jeśli obrazek jest nieczytelny, można wygenerować   
     kolejny  naciskając ikonę "Zmień próbkę".
 5. Po potwierdzeniu komunikatu ukaże się czerwony napis, że jednorazowy link służący do wygenerowania/zmiany
     hasła został wysłany na twoje konto pocztowe.
 6. Zaloguj się na swoje konto pocztowe, w wiadomości otrzymanej od UONET kliknij ostatni najdłuższy link.
 7. Zostaniesz przeniesiony na stronę, gdzie będziesz mógł podać nowe bezpieczne hasło (co najmniej 8 znaków, 
     w tym duże litery, liczby i znaki specjalne np.@) - hasło należy wpisać dwa razy i potwierdzić.
 8. Przejdź ponownie na stronę logowania: https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminawejherowo  
     wpisz jako login swój e-mail i hasło ustawione w punkcie 7, a następnie wciśnij przycisk Zaloguj się.
     W przyszłości,  jeśli zapomnisz lub będziesz chciał zmienić hasło powtórz procedurę.