Uczniowie
Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w roku szk. 2018/2019 są Aneta Wenta i Monika Formella
 
PRIORYTETY:
 
1. Zachowanie zgodne z przyjętymi zasadami i normami społecznymi.
2. Bezpieczeństwo w szkole i poza nią. Rozbudowa szkoły.
3. Kształtowanie postawy tolerancji, empatii, szacunku, odpowiedzialności, asertywności, wrażliwości, zaufania.
4. Troska o własny rozwój z uwzględnieniem swoich potrzeb i możliwości.
5. Pomoc koleżeńska w nauce (wspieranie).
6. Komunikacja wprost - pokojowe rozwiązywanie konfliktów i problemów.
7. Aktywne i bezpieczne spędzanie wolnego czasu.
8. Poznajemy walory przyrodnicze i kulturowe regionu.
9. Przeciwstawianie się agresji  oraz przemocy w szkole i poza nią.
10. Eliminowanie wulgaryzmów. Troska o język ojczysty w codziennym życiu.
11. Dbamy o swoją Małą Ojczyznę.
12. Unikanie zagrożeń cywilizacyjnych: uzależnienia, cyberprzemoc itp.
 
 
REGULAMIN_SAMORZDU_UCZNIOWSKIEGO.pdf
 
 
INFORMACJE BIEŻĄCE:
 
Akcje zrealizowane przez SU:
 
1. Dzień śpiocha.
W środę 28 listopada w szkole zorganizowano „Dzień śpiocha”, dla klas IV- VIII. Zadaniem uczniów było przebranie się w swoje ulubione piżamy, kombinezony, szlafroki oraz przyniesie ze sobą różnych przedmiotów takich jak kocyki, poduszki, misie, kapcie. Klasa szósta w stu procentach wypełniła zadania. Gratulujemy motywacji i chęci do wspólnej zabawy.
 
2. Dzień Mikołaja.
W czwartek 6 grudnia w szkole obchodziliśmy dzień „Świętego Mikołaja”. Zadaniem uczniów było  posiadanie czerwonego elementu ubioru oraz czapki Mikołaja lub rogów renifera. Tym raz klasa 4, 5a, 5b, 6 i 7a w stu procentach wypełniły zadanie. 
 
3. Samorząd Uczniowski brał udział w akcji społecznej „ Biała Wstążka” stop przemocy wobec kobiet. W związku z tym na jednej z lekcji, wszyscy członkowie SU nagrali 3 minutowy filmik zachęcający do reagowania w sytuacji gdy stosowana jest przemoc psychiczna, fizyczna i finansowa. Wspólnie stworzyli hasła mające na celu pobudzenia odpowiedzialności za to kim jesteś: „Bądź partnerem nie treserem, bokserem czy złodziejem”. Cała akcja swój finał miała na początku grudnia, kiedy to na apelu wyświetlono nakręcony spod.
 
 
SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2018/2019
L.p. Imię inazwisko Funkcja
 1. Mikołaj Morzycki  przewodniczący
 2. Oliwia Królek  zastępca