AKCJA CHARYTATYWNA DLA HOSPICJUM ŚW. WAWRZYŃCA W GDYNI
 
 Akcja poświęcona zbiórce środków opatrunkowych i innych rzeczy niezbędnych w codziennej opiece medycznej
 w Hospicjum. W naszej placówce prowadzona przez Szkolne Koło Wolontariatu.
 
 
AKCJA GÓRA GROSZA
 
 Nasza szkoła bieże udział w Akcji kolejny już raz. Co roku, na przełomie listopada i grudnia, w szkołach
 i przedszkolach odbywa się wielka zbiórka monet, pn. Góra Grosza. Celem na który zbierane są te drobne monety, 
 jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną, w domach dziecka czy rodzinach zastępczych.
 
 
AKCJA SZKOŁA SZKOLE
 
 Pomoc poszkodowanym po nawałnicy pogodowej we wrześniu 2017r. Zbiórka materiałów szkolnych i środków
 czystości dla Szkoły Podstawowej w Kłodawie.
 
 
POMÓŻMY ZWIERZĘTOM ZE SCHRONISKA W DĄBRÓWCE
 
 Kolejna zbiórka żywności i innych potrzebnych rzeczy dla zwierząt ze schroniska w Dąbrówce.
 
 
DZIEŃ PAPIESKI "DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA"
 
 Zorganizowanie kiermaszu wypieków. Celem kiermaszu była zbiórka pieniędzy dla Papieskiej Fundacji "Dzieło
 Nowego Tysiąclecia", wspierająca rozwój intelektualny i kulturalny dzieci oraz młodzieży z biednych rodzin.
 Dzięki zaangażowaniu wielu uczniów i ich  rodziców zebrano kwotę 872 zł, która w całości zasiliła konto
 wspomnianej Papieskiej Fundacji.
 
 
 
 AKCJA XXII AKADEMII ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA
 
 "Zdrowa rodzina - szczęśliwa rodzina"
 Akcja poświęcona tematyce zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu 
 żywienia dzieci. Bazuje na aktualnie obowiązującej Piramidzie Żywienia i Aktywności Fizycznej dla dzieci                
 i młodzieży. Warsztaty opracowano w ten sposób by zdobywanie wiedzy przeplatało się z zajęciami plastycznymi, 
 praktycznymi, słuchaniem/śpiewaniem piosenek, uczeniem się wierszyków, bajkami i aktywnością fizyczną.
 Zespołowi Akademii Zdrowego Przedszkolaka zależy również na szeroko rozumianej edukacji żywieniowej 
 dorosłych, bo dzięki ich wysiłkowi dzieci mają szansę na długie, szczęśliwe  i zdrowe życie.
 "Ruszaj się z Lionfitness dla Rodziców".
 Wspólpracująca z Akademią Zdrowego Przedszkolaka firma Lionfitness prponuje dorosłym na okres od 4 do 12 
 tygodni, bezpłatny dostęp do diet, treningów on - line, wsparcia trenerów i dietetyków Lionfitness w ramach
 szeroko zakrojonej akcji  "Ruszaj się z Lionfitness". Szczegoły programów dietetyczno-treningowych dostępne        
 są na stronie  http://lionfitness.pl/.
 
 
 AKCJA  "Cała Polska czyta dzieciom"
 
 Udowodniono, jak wiele dobrego dla rozwoju dziecka daje głośne czytanie bajek, baśni i wierszyków               przez rodziców. Rozwija się wyobraźnia, wzbogaca słownik, a co najważniejsze wyposaża dziecko w uniwersalne
 wartości kształtujące życie czlowieka, takie, jak miłość, tolerancja, empatia itp.
 W klasach 0-II będą odbywać się cykliczne spotkania z książką dzieci i rodziców. Chętni rodzice                             
 po konsultacji z wychowawcą zaprezentują wybraną literaturę dziecięcą, zwracając uwagę na jej walory              
 oraz wartości.
 W akcji biorą udział dzieci z klas 0A, 0B, IA, IB, II.